O firmě

Naše firma vznikla v prosinci roku 1995. Zabývá se výstavbou vodovodů, kanalizací a v poslední době i realizací děl v oboru pozemních komunikací. Je v převážné míře tvořena odborníky v oboru vodovodů a kanalizací. Tito pracovníci byli po dlouhou dobu pracovníky VAKu Moravská Třebová provozu Svitavy, kde se seznámili a dokonale poznali problematiku v již zmíněném oboru. Svoji kvalitu potom prohloubili ve firmě Akvamont s.r.o.Svitavy, kde realizovali velkou spoustu děl, která jako příklad uvádíme:

a další nepřeberné množství akcí, které jsou uvedeny v sekci referenční listina.
Během ekzistence naší firmy došlo i ke specializaci na provádění komunikací jak monolitických tak i dlážděných.
Pro zdárné provedení většiny zakázek je naše firma vybavena dostatečným počtem pracovníků odborných profesí včetně strojového vybavení pro provedení veškerých odborných prací s dílem spojených.

Copyright © 2014 | Akvastav. Vytvořilo AMEO s.r.o.