Název akce  Realizace Investor
kanalizace a ČOV Žel.stanice Opatov  11-12/96  IPS Třinec
kompletní plynofikace obcí Křetín -Vranová  06-11/96  SMSP
splašková kanalizace DN 300 v dél.cca750 m včetně domovních přípojek  02-05/97  Město Svitavy
kanalizace Dn 400 a 300 v délce cca 750m včetně domovních přípojek  02-05/97  Město Svitavy
komunikace a parkovací plochy 2000m2 05-09/97, 12/98-02/99 CARNOVA Svitavy
vodovod a kanalizace   CARNOVA Svitavy

Copyright © 2014 | Akvastav. Vytvořilo AMEO s.r.o.