Zabýváme se výstavbou vodovodů, kanalizací a pozemních komunikací

O firmě

Společnost AKVASTAV Svitavy s.r.o. vznikla v roce 1995. Hlavním předmětem podnikání společnosti je stavební činnost se zaměřením na inženýrské sítě – výstavba vodovodů, kanalizací a pozemních komunikací.

Společnost si je plně vědoma jak je důležitá spokojenost zákazníků s kvalitou poskytovaných služeb a zároveň i neopomenutelnou nutnost šetrného přístupu k životnímu prostředí.

Při naplňování politiky jakosti a životního prostředí platí:

Spokojenost našich zákazníků je pro nás prioritní.
Pravidelným výcvikem a vzděláváním vlastních zaměstnanců zajišťujeme, jak zlepšování vlastní kvality tak i prevenci znečišťování životního prostředí
Ke každému zákazníkovi přistupujeme tak, aby poskytnutý produkt a požadavky zákazníka byly vždy realizovány ve sjednaném rozsahu, kvalitě a termínu.
Pečlivým výběrem dodavatelů, ať již z hlediska kvality, či dopadu na životní prostředí, zajišťujeme zlepšování vlastní jakosti nabízených služeb i environmentálního profilu společnosti ve vztahu k životnímu prostředí
K základním pilířům našeho integrovaného systému managementu je komunikační otevřenost jak k vlastním zaměstnancům, tak k široké veřejnosti
Průběžné zavádění nových technologií a postupů je předpokladem pro poskytování neustále kvalitnějších služeb našim zákazníkům a snižování negativních dopadů na životní prostředí
Jako jeden z hlavních nástrojů k naplňování naší integrované politiky jakosti a životního prostředí využíváme své cíle jakosti a životního prostředí, které průběžně monitorujeme a pravidelně vyhodnocujeme.
Jednotlivé aktivity společnosti a poskytované služby vždy řídíme tak, aby byly plněny právní a jiné požadavky, kterým společnost podléhá.

Výběr z našich referencí

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat

AKVASTAV Svitavy s.r.o.

Odpovědná osoba
Pavel Flora
Adresa
Olomoucká 2200/4b, 568 02 Svitavy
E-mail
flora@unet.cz
Mobil
+420 777 246 513
IČ/DIČ
64826911/CZ64826911
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová složka C 8859, dne 12. prosince 1995

Napište nám

© 2024 Akvastav.cz | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
homeuserphone-handsetlayers