Služby

Stavby inženýrských sítí a navazujících objektů

Provádíme kompletní výstavbu inženýrských sítí a výkopové práce pro rozvody energetické a vodohospodářské infrastruktury. Výstavbu inženýrských sítí provádíme podle zadané projektové dokumentace.

Stavby nadzemní

Naše společnost realizuje také činnosti v oblastech pozemního stavitelství včetně rekonstrukcí. Díky tomu, že profesně na trhu působíme více než 20 let, tak můžeme svým zákazníkům garantovat požadovanou kvalitu staveb a potřebný servis. Jsme stabilním partnerem u realizace stavebních zakázek.

Stavby vodohospodářské

V oblasti vodohospodářských staveb provádíme především kompletní výstavby kanalizací, vodovodů, čistíren odpadních vod, úpraven vod, rekonstrukce vodojemů a úpravy toků, včetně souvisejících prací, tj. ukládání potrubí, rekonstrukce komunikací apod.

Při naplňování politiky jakosti a životního prostředí platí:

Spokojenost našich zákazníků je pro nás prioritní.
Pravidelným výcvikem a vzděláváním vlastních zaměstnanců zajišťujeme, jak zlepšování vlastní kvality tak i prevenci znečišťování životního prostředí
Ke každému zákazníkovi přistupujeme tak, aby poskytnutý produkt a požadavky zákazníka byly vždy realizovány ve sjednaném rozsahu, kvalitě a termínu.
Pečlivým výběrem dodavatelů, ať již z hlediska kvality, či dopadu na životní prostředí, zajišťujeme zlepšování vlastní jakosti nabízených služeb i environmentálního profilu společnosti ve vztahu k životnímu prostředí
K základním pilířům našeho integrovaného systému managementu je komunikační otevřenost jak k vlastním zaměstnancům, tak k široké veřejnosti
Průběžné zavádění nových technologií a postupů je předpokladem pro poskytování neustále kvalitnějších služeb našim zákazníkům a snižování negativních dopadů na životní prostředí
Jako jeden z hlavních nástrojů k naplňování naší integrované politiky jakosti a životního prostředí využíváme své cíle jakosti a životního prostředí, které průběžně monitorujeme a pravidelně vyhodnocujeme.
Jednotlivé aktivity společnosti a poskytované služby vždy řídíme tak, aby byly plněny právní a jiné požadavky, kterým společnost podléhá.

AKVASTAV Svitavy s.r.o.

Odpovědná osoba
Pavel Flora
Adresa
Olomoucká 2200/4b, 568 02 Svitavy
E-mail
flora@unet.cz
Mobil
+420 777 246 513
IČ/DIČ
64826911/CZ64826911
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová složka C 8859, dne 12. prosince 1995

Napište nám

© 2024 Akvastav.cz | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
homeuserphone-handsetlayers